Сервизна поддръжка

Един екип, непрекъснато фокусиран върху една индустрия, предоставящ решение на едно гише, 15 години + Fae опит, техническа поддръжка

Предварителни продажби

Услуги преди продажба

Избор на продукт, заявка за мостра, анализ на тестови проблеми.

В продажба

Обслужване в продажба

Поддръжка на пробно производство на малки партиди, помощ при складиране, поддръжка за персонализирани нужди.

Следпродажбено обслужване

Следпродажбено обслужване

Техническа поддръжка, бизнес поддръжка, продуктови актуализации и надстройки.

Предварителни продажби

Услуги преди продажба

Избор на продукт, заявка за мостра, анализ на тестови проблеми.

В продажба

Обслужване в продажба

Поддръжка на пробно производство на малки партиди, помощ при складиране, поддръжка за персонализирани нужди.

Следпродажбено обслужване

Следпродажбено обслужване

Техническа поддръжка, бизнес поддръжка, продуктови актуализации и надстройки.