Спецификация на автомобила Серия BAT32A

Спецификация на автомобила Серия BAT32A