Културни концепции

КУЛТУРНА ФИЛОСОФИЯ

Културни концепции

покажи (1)

Визия

Да изградим платформа за услуги за полупроводници, достойна за глобално доверие, и да помогнем за интернационализиране на китайски марки.

покажи (1)

Мисия

Осигурете цялостна продуктова поддръжка, създайте комфортна работна и жизнена среда и открийте повече работни места;постигане на печеливша, обща красота и съвместно съществуване.

културни

Визия

Да изградим платформа за услуги за полупроводници, достойна за глобално доверие, и да помогнем за интернационализиране на китайски марки.

Мисия

Осигурете цялостна продуктова поддръжка, създайте комфортна работна и жизнена среда и открийте повече работни места;постигане на печеливша, обща красота и съвместно съществуване.

Основни ценности

Прагматичен: на земята, базиран на почтеност
Печеливша: Симбиоза и общ просперитет, създавайте печеливша заедно
Обслужвайте: Клиентите са на първо място, уважавайте хората и работете здраво
Отговорности: Смелост да поемете отговорност, да останете верни на своите вярвания и да допринесете за другите